Đăng nhập Đăng Kí

VÒNG QUAY BĂNG GIÁ

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tien-da*** Nhận được 9 Kim Cương 09:31 29/01
tien-da*** Nhận được 18 Kim Cương 09:30 29/01
tien-da*** Nhận được 18 Kim Cương 09:30 29/01
binsiud*** Nhận được 9 Kim Cương 12:46 26/01
binsiud*** Nhận được 9 Kim Cương 12:46 26/01
nhan-co*** Nhận được 9 Kim Cương 05:24 20/01
nhan-co*** Nhận được 9 Kim Cương 05:24 20/01
minh-du*** Nhận được 45 Kim Cương 14:07 11/01
lanmicc*** Nhận được 230 Kim Cương 12:34 04/12
lanmicc*** Nhận được 230 Kim Cương 12:34 04/12
lanmicc*** Nhận được 130 Kim Cương 12:34 04/12
lanmicc*** Nhận được 130 Kim Cương 12:34 04/12
lanmicc*** Nhận được 230 Kim Cương 12:34 04/12
quangtr*** Nhận được 230 Kim Cương 17:43 02/12
quangtr*** Nhận được 230 Kim Cương 17:43 02/12
quangtr*** Nhận được 230 Kim Cương 17:43 02/12
quangtr*** Nhận được 230 Kim Cương 17:42 02/12
quangtr*** Nhận được 230 Kim Cương 17:42 02/12
uyenu22*** Nhận được 9 Kim Cương 14:20 29/11
uyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 14:20 29/11
uyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 14:20 29/11
uyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 14:20 29/11
uyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 14:20 29/11
yyenu22*** Nhận được 230 Kim Cương 17:34 28/11
yyenu22*** Nhận được 9 Kim Cương 17:34 28/11
yyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 17:34 28/11
yyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 17:34 28/11
yyenu22*** Nhận được 55 Kim Cương 17:34 28/11
oanhhhh*** Nhận được 55 Kim Cương 19:14 27/11
oanhhhh*** Nhận được 55 Kim Cương 19:14 27/11
oanhhhh*** Nhận được 55 Kim Cương 19:14 27/11
oanhhhh*** Nhận được 55 Kim Cương 19:14 27/11
oanhhhh*** Nhận được 55 Kim Cương 19:14 27/11
chuyemm*** Nhận được 55 Kim Cương 16:04 26/11
chuyemm*** Nhận được 55 Kim Cương 16:03 26/11
chuyemm*** Nhận được 230 Kim Cương 16:03 26/11
chuyemm*** Nhận được 55 Kim Cương 16:03 26/11
chuyemm*** Nhận được 230 Kim Cương 16:03 26/11
tuantay*** Nhận được 230 Kim Cương 17:49 25/11
tuantay*** Nhận được 55 Kim Cương 17:49 25/11
tuantay*** Nhận được 55 Kim Cương 17:49 25/11
tuantay*** Nhận được 230 Kim Cương 17:49 25/11
tuantay*** Nhận được 55 Kim Cương 17:49 25/11
uyentri*** Nhận được 55 Kim Cương 09:06 24/11
uyentri*** Nhận được 230 Kim Cương 09:06 24/11
uyentri*** Nhận được 55 Kim Cương 09:06 24/11
uyentri*** Nhận được 55 Kim Cương 09:06 24/11
uyentri*** Nhận được 230 Kim Cương 09:06 24/11
phungph*** Nhận được 230 Kim Cương 14:06 23/11
phungph*** Nhận được 55 Kim Cương 14:06 23/11
Xem thêm