Đăng nhập Đăng Kí

VÒNG QUAY BÓNG ĐÁ

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
binsiud*** Nhận được 9 Kim Cương 12:45 26/01
binsiud*** Nhận được 9 Kim Cương 12:45 26/01
binsiud*** Nhận được 45 Kim Cương 10:11 26/01
luongdz*** Nhận được 18 Kim Cương 18:58 23/01
luongdz*** Nhận được 18 Kim Cương 18:57 23/01
baohong*** Nhận được 9 Kim Cương 14:11 09/12
linhmie*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhmie*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhmie*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhmie*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
linhmie*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhmie*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
tuyenqu*** Nhận được 99 Kim Cương 17:41 02/12
tuyenqu*** Nhận được 99 Kim Cương 17:41 02/12
tuyenqu*** Nhận được 99 Kim Cương 17:41 02/12
tuyenqu*** Nhận được 99 Kim Cương 17:41 02/12
tuyenqu*** Nhận được 399 Kim Cương 17:41 02/12
tuanqua*** Nhận được 399 Kim Cương 14:19 29/11
tuanqua*** Nhận được 99 Kim Cương 14:19 29/11
tuanqua*** Nhận được 399 Kim Cương 14:19 29/11
tuanqua*** Nhận được 99 Kim Cương 14:19 29/11
tuanqua*** Nhận được 399 Kim Cương 14:19 29/11
tuanqua*** Nhận được 399 Kim Cương 14:19 29/11
tuanhuy*** Nhận được 399 Kim Cương 17:33 28/11
tuanhuy*** Nhận được 99 Kim Cương 17:33 28/11
tuanhuy*** Nhận được 99 Kim Cương 17:33 28/11
tuanhuy*** Nhận được 399 Kim Cương 17:33 28/11
tuanhuy*** Nhận được 399 Kim Cương 17:33 28/11
oanhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:13 27/11
oanhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:13 27/11
oanhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:13 27/11
oanhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:13 27/11
oanhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:13 27/11
tanhtun*** Nhận được 99 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 399 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 399 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 99 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 99 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 399 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 9 Kim Cương 16:02 26/11
tanhtun*** Nhận được 99 Kim Cương 16:02 26/11
oanhhuy*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
oanhhuy*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
oanhhuy*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
oanhhuy*** Nhận được 399 Kim Cương 17:48 25/11
oanhhuy*** Nhận được 399 Kim Cương 17:48 25/11
oanhngu*** Nhận được 99 Kim Cương 09:05 24/11
oanhngu*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
oanhngu*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
oanhngu*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
Xem thêm