Đăng nhập Đăng Kí

VÒNG QUAY TIKTOK

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
tncute0*** Nhận được 9 Kim Cương 10:21 25/01
luongdz*** Nhận được 9 Kim Cương 18:58 23/01
linhdan*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
linhdan*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
linhdan*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhdan*** Nhận được 99 Kim Cương 12:33 04/12
linhdan*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
linhdan*** Nhận được 399 Kim Cương 12:33 04/12
tuntinh*** Nhận được 1999 Kim Cương 17:42 02/12
tuntinh*** Nhận được 1999 Kim Cương 17:42 02/12
tuntinh*** Nhận được 1999 Kim Cương 17:42 02/12
tuntinh*** Nhận được 399 Kim Cương 17:42 02/12
tuntinh*** Nhận được 399 Kim Cương 17:42 02/12
anhkien*** Nhận được 399 Kim Cương 14:20 29/11
anhkien*** Nhận được 99 Kim Cương 14:20 29/11
anhkien*** Nhận được 99 Kim Cương 14:20 29/11
anhkien*** Nhận được 399 Kim Cương 14:20 29/11
anhkien*** Nhận được 399 Kim Cương 14:20 29/11
anhkien*** Nhận được 399 Kim Cương 14:20 29/11
linhoan*** Nhận được 99 Kim Cương 17:34 28/11
linhoan*** Nhận được 99 Kim Cương 17:34 28/11
linhoan*** Nhận được 99 Kim Cương 17:34 28/11
linhoan*** Nhận được 399 Kim Cương 17:34 28/11
linhoan*** Nhận được 99 Kim Cương 17:34 28/11
linhtra*** Nhận được 99 Kim Cương 19:14 27/11
linhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:14 27/11
linhtra*** Nhận được 99 Kim Cương 19:14 27/11
linhtra*** Nhận được 399 Kim Cương 19:14 27/11
chuyenm*** Nhận được 99 Kim Cương 16:03 26/11
chuyenm*** Nhận được 99 Kim Cương 16:03 26/11
chuyenm*** Nhận được 99 Kim Cương 16:03 26/11
chuyenm*** Nhận được 99 Kim Cương 16:03 26/11
chuyenm*** Nhận được 1999 Kim Cương 16:03 26/11
chuyenm*** Nhận được 99 Kim Cương 16:03 26/11
tuantay*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
tuantay*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
tuantay*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
tuantay*** Nhận được 399 Kim Cương 17:48 25/11
tuantay*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
tuantay*** Nhận được 99 Kim Cương 17:48 25/11
minhvai*** Nhận được 9 Kim Cương 11:59 25/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 99 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 99 Kim Cương 09:05 24/11
7chien2*** Nhận được 399 Kim Cương 09:05 24/11
anhlinh*** Nhận được 1999 Kim Cương 14:05 23/11
Xem thêm