Đăng nhập Đăng Kí

VÒNG QUAY TÔI YÊU IDOL BÁO HỒNG GAMING

Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
luongdz*** Nhận được 9 Kim Cương 18:56 23/01
minhvai*** Nhận được 9 Kim Cương 11:57 25/11
duyent3*** Nhận được 18 Kim Cương 16:15 29/10
duyent3*** Nhận được 18 Kim Cương 16:15 29/10
duyent3*** Nhận được 9 Kim Cương 15:50 28/10
duyent3*** Nhận được 9 Kim Cương 15:50 28/10
bacon12*** Nhận được 9 Kim Cương 11:07 04/10
nguyent*** Nhận được 9 Kim Cương 14:24 30/09
hac7222*** Nhận được 45 Kim Cương 09:54 19/09
hac7222*** Nhận được 9 Kim Cương 09:54 19/09
lol-cac*** Nhận được 9 Kim Cương 11:02 10/09
cute123*** Nhận được 9 Kim Cương 17:38 09/09
cute123*** Nhận được 9 Kim Cương 17:38 09/09
uyenmin*** Nhận được 360 Kim Cương 14:50 02/09
uyenmin*** Nhận được 1000 Kim Cương 14:50 02/09
uyenmin*** Nhận được 360 Kim Cương 14:50 02/09
yeumlin*** Nhận được 360 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 360 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 10:28 29/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 17:49 28/08
yeumlin*** Nhận được 360 Kim Cương 17:49 28/08
yeumlin*** Nhận được 360 Kim Cương 17:49 28/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 17:49 28/08
yeumlin*** Nhận được 1000 Kim Cương 17:49 28/08
yeumlin*** Nhận được 360 Kim Cương 17:49 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
kiuanhn*** Nhận được 6888 Kim Cương 09:24 28/08
hungchu*** Nhận được 1000 Kim Cương 19:20 27/08
hungchu*** Nhận được 1500 Kim Cương 19:20 27/08
hungchu*** Nhận được 1000 Kim Cương 19:20 27/08
hungchu*** Nhận được 1000 Kim Cương 19:20 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
bomcon2*** Nhận được 6888 Kim Cương 14:09 27/08
Xem thêm